Psychometrie

Bij psychometrie vinden waarnemingen plaats aan de hand van persoonlijke voorwerpen, zoals bijvoorbeeld foto’s, een trouwring, sieraden, horloge’s. Deze voorwerpen hebben een uitstraling, ook wel aura genoemd.

Een medium of paragnost voelt aan het voorwerp en kan dan e.e.a. vertellen over de persoon van wie het voorwerp is. Als het medium ook nog helderhorend en helderziend is, dan hoort hij een innerlijke stem en ziet beelden van een intelligentie van de persoon die overleden is.

Helderziende waarnemingen d.m.v. tekeningen

Dit kan op verschillende manieren:

  • men neemt zelf een tekening mee die men thuis heeft gemaakt. Het medium vertelt dan iets  over de persoon die de tekening gemaakt heeft. Dit gaat dan op dezelfde wijze als bij psychometrie

  • het medium heeft vooraf een tekening gemaakt: men geeft dan een boodschap aan u door en werkt met de energieën van het moment waarop het medium de tekening heeft gemaakt.  Deze worden vertaald op het moment dat de avond plaatsvindt.

 

Helderziende waarnemingen d.m.v. tarot

Dit gaat op dezelfde wijze als bij psychometrie, maar nu met behulp van tarotkaarten. Men mag één of meerdere kaarten trekken en het medium zal u een boodschap doorgeven die op dat moment op u van toepassing is.

 

Helderziende waarnemingen d.m.v. numerologie

Hierbij wordt gewerkt met psychometrie, maar nu aan de hand van de geboortedatum.

 

Helderziende waarnemingen d.m.v. bloemen

Dit gaat op dezelfde wijze als psychometrie. Het heeft de voorkeur als de bloemen die worden meegebracht twee of drie dagen in huis hebben gestaan.Het medium verteld de gever over zijn omgeving of over een persoon. De grootte van het boeket maakt niet uit: één enkel takje is al voldoende.

 

Helderziende waarnemingen vanuit de zaal

Deze avonden staan in het teken van rechtstreeks ontvangen boodschappen voor in de zaal aanwezige mensen. Het medium heeft geen voorwerpen en bloemen van mensen nodig.Het medium krijgt de boodschappen en de plaats van de persoon in de zaal spontaan door.